Aanmelding

Aanmelding
Om uw kind aan te melden bij onze school heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs waaronder uw woonplaats valt. 
Heel Nederland is opgedeeld in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Uw woonplaats bepaalt met welk samenwerkingsverband u te maken heeft. Een indeling vindt u in de regioatlas. https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/passend_onderwijs_primair_onderwijs

 Plaatsing
Als u uw kind aanmeldt, is dat nog geen garantie dat we uw kind ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. We laten uw kind pas toe als we ervan overtuigd zijn dat we tegemoet kunnen komen aan zijn of haar onderwijs- en zorgbehoeften. Daarnaast gelden altijd de volgende voorwaarden:
  • Uw kind kan (leren) functioneren in een groep van ongeveer 14 leerlingen
  • Uw kind heeft een IQ van 80 of hoger.
  • Als ouders/verzorgers bent u bereid om intensief samen te werken met de school.
Als we uw kind niet kunnen toelaten, zoekt de huidige school van uw kind sámen met u en het samenwerkingsverband naar een andere school.
 
Kennismaking
Overweegt u om uw kind aan te melden voor onze school? U bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Locatie Zeist
In Zeist organiseren we een aantal informatieochtenden per jaar. U krijgt dan informatie over de pedagogische en didactische aanpak van onze school en over ons onderwijsaanbod. In het schooljaar 2019-2020 zijn de informatieochtenden, van 10.00 - 11.00 uur, op:
  • woe 27 mei 2020 (deze zal i.v.m. corona niet doorgaan).
Komt u liever op een ander moment? Stuur een mailtje naar administratie.vls@gewoonspeciaal.com. Vermeld hierin uw naam en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
Wilt u contact over een aanmelding, dan kan dat via administratie.vls@gewoonspeciaal.com.
 
Locatie Veenendaal
Via de administratie van de school kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. De administratie is bereikbaar op het telefoonnummer 0318-554388 (tijdelijk telefonisch niet bereikbaar i.v.m. corona virus, wel via info.veenendaal.vls@gewoonspeciaal.com).