Schoolregels

Gouden regels
We hebben vier gouden regels die voor alle kinderen gelden. Deze zorgen ervoor dat de school voor iedereen een veilige en vertrouwde plaats is.
  • We hebben respect voor elkaar.
  • We lossen problemen samen op.
  • We zijn rustig in de school.
  • We zorgen goed voor onze spullen.
 
Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen van school een ChromeBook waarop ze kunnen werken. Vanzelfsprekend verwachten we dat de leerlingen netjes met hun ChromeBook omgaan.Hiervoor zijn de chromenregels. Eventuele schade wordt door de ouders/verzorgers betaald. 

Later komen
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind een keertje te laat komt, bijvoorbeeld door een doktersbezoek. Geeft u dan even (liefst van tevoren) een briefje mee of bel tussen 8.00 en 8.30 uur naar de administratie.
Administratie Zeist: 030-6924745
Administratie Veenendaal: 0318-554388
 
Ziekmelding
Als uw kind ziek is, kunt u dat tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch doorgeven aan de administratie.
Administratie Zeist: 030-6924745
Administratie Veenendaal: 0318-554388
 Is uw kind wat langer ziek? We vinden het erg prettig als u de leerkracht tussentijds informeert hoe het met uw kind gaat en wanneer uw kind weer naar school kan komen.