Leerlingenvervoer

Woont u wat verder van school? Misschien komt uw kind dan in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dit wordt betaald door de gemeente waar u woont.
Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van leerlingenvervoer. Voor de aanvraag heeft u een vervoersverklaring van school nodig. Daarvoor kunt u terecht bij onze administratie.