Externe therapie onder schooltijd

Het is soms mogelijk om een externe therapie onder schooltijd in de school te laten verzorgen. (o.a. Kind en Motoriek en speltherapie)
Voor het verkrijgen van een bepaalde therapie is een verwijzing nodig.
Er zal altijd gekeken worden naar de mogelijkheden binnen school of er een ruimte beschikbaar is en waar die ruimte aan moet voldoen.
Daar waar mogelijk zullen we het binnen school organiseren.