Uitstroomniveau Zeist

Uitstroomniveau Veenendaal

Schoolplan 2015-2019

Formulier extra verlof

Vakanties en studiedagen

Schoolgids 2019-2020

Schoolkalender 2019-2020

(AVG)

Bijzonder in Speciaal Onderwijs

 

Welkom bij de C.P. van Leersumschool.

Op deze website treft u informatie aan over de C.P. van Leersumschool, over wie we zijn, wat we doen, op welke manier we werken en op welke locaties dat gebeurt. De C.P. van Leersumschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Vertrouwen, respect, veiligheid en zelfontplooiing zijn daarbij sleutelwoorden. 

In ons dagelijks omgaan met de leerlingen zien we dat er een wereld van verschil ligt tussen onmacht en onwil. Begrijpen en begrepen worden vormt de basis van respectvol met elkaar omgaan.

Het komt erop aan het gedrag van leerlingen te "lezen" en te vertalen in de vraag: Wat heeft deze leerling nodig om zich te kunnen ontwikkelen?

In de poging om dat elke dag weer opnieuw gestalte te geven ligt onze uitdaging. 

De Stichting dr. C.P. van Leersumschool is per 01-01-2016 bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Gewoon Speciaal (grondslag bijzonder neutraal). Hierdoor is de Van Leersumschool niet langer een éénpitter maar onderdeel van een stichting, waarvan nog 4 andere scholen deel uitmaken. Dit zijn alle vier SBO-scholen.

  • De Stuifheuvel in Zeist
  • De Driehoek in Wijk bij Duurstede
  • De Wissel in Houten
  • De Kristal in Maarssen

Daarnaast heeft de Stichting Gewoon Speciaal het expertisecentrum KANS in onderwijs. Stichting Gewoon Speciaal wil kinderen van 3 tot 14 jaar met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften de kans geven om hun talenten te ontwikkelen Ieder kind moet zo goed mogelijk onderwijs krijgen, ongeacht de extra behoefte aan zorg.

Wij zijn een gemeenschap van deskundige en gepassioneerde professionals met één uitgesproken doel: alle voorwaarden scheppen en bieden zodanig dat deze kinderen goed toegerust kunnen beginnen aan hun maatschappelijke loopbaan. 

Wij willen dat alle kinderen actief en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en daardoor zichzelf kunnen verwezenlijken als persoon.