MR

Medezeggenschap
Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.
De taken en bevoegdheden van de MR  Statuut MR SGS en de GMR  Reglement GMW
De Wet op de medezeggenschap  Handreiking financieel beleid
 MR notulen MR notulen
MR-leden
Zeist
  • namens de ouders/verzorgers:  Kim en Aafje
  • namens het team: Sifra (voorzitter) en Karin                           
 
Veenendaal
  • namens de ouders/verzorgers: Claudia van den Bergh
  • namens het team: Carine en Marike                     
 
GMR-leden
Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school:
  • namens de ouders/verzorgers: Remko Zuidema
  • namens het team: vacature