Visie / missie

Onze school richt zich op kinderen van wie de ontwikkeling verstoord is of verstoord dreigt te raken. Wij hebben oog voor de kwetsbaarheid die achter gedrag schuilgaat en focussen op de mogelijkheden en talenten van het kind. Elk kind is een uniek individu dat we positief benaderen.
 
We begeleiden leerlingen in hun totale ontwikkeling. We bereiden ze voor op hun verdere leven en hun toekomstige plek in de maatschappij. De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht en specialistische ondersteuning. Er wordt aangesloten bij hun eigenheid en hun niveau. Ons motto:
 
'Jij mag er zijn, wij zijn er voor jou'
Van Leersumschool, Gewoon Speciaal Onderwijs.
 
Wat ons betreft zijn ouders/verzorgers en school partners, die sámen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact en overleg met ouders/verzorgers. We vinden het noodzakelijk dat zij betrokken zijn bij het onderwijs.