Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief
Voor elke nieuwe leerling stellen we na maximaal zes weken een Ontwikkelingsperspectief (OP) op. Het OP geeft inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind op lange termijn.
Daarnaast maken we voor elke leerling jaarlijks een Ontwikkelingsperspectief-plan (OPP). Hierin staat welke vaardigheden het kind dat jaar gaat ontwikkelen.
De ouders/verzorgers en de school ondertekenen beiden het OP en OPP. Zij evalueren het elk jaar met elkaar.
 
Tussentijdse uitstroom
Twee keer per jaar kijken we met de ouders/verzorgers of het kind minder ondersteuning en begeleiding nodig. Als dat zo is, kijken we samen met de ouders/verzorgers en het samenwerkingsverband kijken of de leerling tussentijds kan uitstromen naar het basisonderwijs (SBO of een reguliere school).
In enkele gevallen heeft een leerling zeer specialistische begeleiding of een behandeling nodig, die wij niet kunnen organiseren. Dan kijken we waar er een geschikte behandelsetting is.
 
Uitstroom na school
In de loop van de jaren zal het steeds duidelijker worden op welk niveau een leerling ná de Van Leersumschool kan uitstromen. Daarom formuleren we pas vanaf groep 5 een concreet uitstroomniveau. Voor  zowel Zeist als Veenendaal geldt dat dit vanaf begin groep 5 geformuleerd wordt.
Een deel van de leerlingen stroomt door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Een toenemend aantal leerlingen slaagt erin om door te stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs.