Extra ondersteuning / zorg

Soms komt het voor dat er voor een leerling 1:1 begeleiding wordt aangevraagd.
Die begeleiding wordt dan onder schooltijd gegeven in de klas van het betreffende kind.
Ook hier wordt gekeken of het past binnen de mogelijkheden in de school.