Onze specialisten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg die leerlingen krijgen. Zij worden daarbij ondersteund door een multidisciplinair team, dat onder andere bestaat uit intern begeleiders, orthopedagogen, een logopedist en een bewegingstherapeut. Soms schakelen we, in overleg met de ouders/verzorgers, externe expertise in. Bijvoorbeeld de GGZ, Fornhese, UMC, Karakter, Eleos en het Leo Kannerhuis. Deze partners bieden bijvoorbeeld psychomotore therapie, speltherapie, cognitieve gedragstherapie of psycho-educatie aan.