Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

Visie en Missie van de C.P. van Leersumschool.

Vanuit onze bijzonder neutrale identiteit geloven we dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar en dat kinderen daarin een bijzondere plaats innemen. De school heeft een open karakter, biedt ruimte aan ieder individu en we respecteren ieders mening en inbreng.

De visie van de C.P. van Leersumschool is ook terug te vinden in de uitspraak: "Respectvol met elkaar omgaan is een kwestie van begrijpen en begrepen worden."

Van Leersumschool: Gewoon anders. Als je begrijpt waarom een kind reageert zoals het doet en als je onmacht kunt onderscheiden van onwil, kun je het kind gemakkelijker de hulpmiddelen aanreiken die het nodig heeft.

Korter gezegd: Jij mag er zijn, wij zijn er voor jou !

Hieruit vloeit de missie voort. Die houdt in dat we de mogelijkheden die onze leerlingen hebben zo goed mogelijk willen helpen ontwikkelen, daarbij rekening houdend met de belemmerende factoren. We bereiden de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.