Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

De C.P. van Leersumschool is een school voor Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring. Er is veel expertise in het begeleiden van leerlingen met autisme. Daarnaast bezoeken ook leerlingen met andere psychiatrische problematiek de school. In Veenendaal bestaat de mogelijkheid van een Onderwijs-Zorg-Arrangement voor kleuters. 

De C.P. van Leersumschool biedt onderwijs aan kinderen waarvan de ontwikkeling verstoord is of dreigt te raken door kindspecifieke factoren (gedragsproblemen, emotionele problematiek of psychiatrische beelden) of omgevingsfactoren (gezinsomstandigheden, ontoereikend onderwijsaanbod).

Binnen de school wordt voor verschillende doelgroepen met een eigen onderwijsconcept gewerkt.

Voor alle doelgroepen geldt, dat het vinden van een goede balans, tussen de ontwikkeling van het leren (het zich eigen maken van de leerstof) en het ontwikkelen van de sociale competenties, nagestreefd wordt.

Voor het inzien van het schoolplan, kunt u gebruik maken van onderstaande link:

Schoolplan 2014-2018