Praktische informatie locatie Veenendaal.

 

Bezoekadres:                 Postadres        

Willem Barentszstraat 70           Postbus 360

3902 DG Veenendaal                 3900 AJ Veenendaal

Telefoon: 0318- 554388

Email: info.vls@gewoonspeciaal.com

Adjunct-directeur: Marieke Steenberg

Schooltijden:    

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45-14.30 uur en woensdag: 8.45-12.30 uur.

 

 

 

 

Schoolvakanties en studiedagen:

https://www.vanleersumschool.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/VAKANTIEROOSTER_2018-2019.pdf