De locatie Veenendaal is een kleine overzichtelijke locatie.

Op deze locatie zijn 7 klassen, die elk de naam van een boom gekregen hebben. De inrichting van het gebouw  is volgens vaste criteria vormgegeven. Zo zijn de lokalen prikkelarm ingericht en beschikt elke leerling  over een  werkplek die bij zijn of haar mogelijkheden past. Dit kan een individuele werkplek zijn of een samenwerkingsplek. De groepstafel is de plek waar veelal de instructie plaats vindt. 

In groep Hazelaar wordt aan zowel kleuters als groep 3 onderwijs gegeven. Enkele kleuters bezoeken onze school in het kader van het Onderwijs Zorg Arrangement met Youké en komen een aantal dagdelen naar school.

Groep Esdoorn is een bovenbouwgroep. Daar wordt al gewerkt aan de opmaat naar het voortgezet onderwijs. De tussenliggende parallelle groepen hebben de namen Populier & Meidoorn (middenbouw) en Plataan & Acacia (midden- en bovenbouw). In deze klassen zijn diverse didactische niveau's samengebracht. In alle groepen is er naast aandacht voor structuur op diverse vlakken (inrichting, interactie, tijd en activiteit) ook veel aandacht voor de benodigde wijze van pedagogische aansturing. Het voorgaande wordt afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leren leren is in alle klassen een belangrijk element naast het vergroten van de sociale competentie.