C.P. van Leersumschool Veenendaal.

De locatie in Veenendaal telt 6 groepen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.

De leerlingen beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring.

In de kleuterkas is een Onderwijs-Zorg-Arrangement (OZA) mogelijk voor die kleuters, die begeleid worden in de dagbehandeling van Youké.

De C.P. van Leersumschool heeft veel  expertise ten aanzien van het begeleiden van leerlingen met autisme.

In school is een basisklimaat met veel structuur, rust en regelmaat.