Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

Wat weet, wat kan en wat vindt de leerling? 

 

Steeds kijken we naar wat we willen bereiken met elke leerling. Wij vragen ons af: Zijn we op de goede weg en vinden ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zelf dit ook?

Vragen die we ons als medewerkers van de C.P. van Leersumschool voortdurend stellen zijn:                    Beheerst de leerling datgene dat we geoefend hebben?       Kan de leerling het geleerde betekenisvol toepassen?        Deze vragen hebben betrekking op de leerstof, maar ook op de sociale vaardigheden.

Om te controleren of we met elkaar op de goede weg zijn nemen we allereerst volgens een vast rooster toetsen af.

Net als in het reguliere basisonderwijs gebruiken ook wij de CITO toetsen. Zo doen -op een enkele uitzondering na-  de leerlingen op groep 8 niveau mee aan de CITO eindtoets.

Daarnaast observeren wij de leerlingen in de klas en op het plein. Tenslotte gaan we met de leerlingen in gesprek over het leren leren, wat er al goed lukt en waar nog uitdagingen liggen.

Met ouder(s)/verzorger(s) wordt in ieder geval drie keer per jaar overlegd over de voortgang en het vaststellen van het onderwijsperspectief plan.