Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

Ontwikkelings Perspectief Plan.

 

In het Ontwikkelings Perspectief Plan (O.P.P.) leggen wij voor elke leerling vast wat zijn of haar persoonlijke onderwijsdoelen en onderwijsbehoeften zijn.

Het gaat hierbij om doelen zowel op leergebied als ook op het gebied van sociale vaardigheden. Het plan beschrijft hoe de ontwikkeling  -de weg naar de doelen toe-  verloopt.

Het O.P.P. wordt drie keer per schooljaar met ouder(s)/verzorger(s) besproken.