Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ┬╗

Leren doe je vooral zelf, waar nodig volgens een eigen route.

 

De kerndoelen voor het onderwijs aan de C.P. van Leersumschool zijn in principe gelijk aan die van het regulier basisonderwijs.

In verhouding wordt aan de hoofdvakken lezen, taal-spelling, rekenen-wiskunde de meeste tijd in het rooster besteed. Daarnaast staan levensbeschouwelijke vorming, schrijven, wereldori├źntatie, lichamelijke opvoeding, creatieve vorming en sociale competentie op het rooster.

Over de wijze waarop we invulling geven aan "de vakken" leest u meer in de schoolgids.