Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

Iedere doelgroep zijn eigen onderwijsconcept.

Verschillende typen leerlingen vragen een verschillende onderwijskundige aanpak. Voor elke doelgroep gaan we uit van een op de kinderen toegespitst onderwijsconcept.

In het begeleiden van onze leerlingen in onze klassen zijn voorspelbaarheid, structuur en regelmaat belangrijke pijlers. De manier van denken en reageren van onze leerlingen vraagt om meedenken en meekijken. We zorgen voor structuren waarlangs de leerling zich kan ontwikkelen. Daarbij is de ontwikkeling van sociale competenties een niet weg te denken element.

In de OZA-groep (Onderwijs-Zorg-Arrangement) is alles gericht op een optimale voorbereiding van de kleuters op hun volgende stap. Naast dagbehandeling krijgen de leerlingen in de klas schoolspecifieke begeleiding, die hen voorbereidt op het doorstromen naar een passende vorm van onderwijs na de kleuterperiode.