Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

In de leerling kennen en begrijpen ligt de sleutel tot het bieden van optimale kansen voor ontwikkeling.

Onze school wordt bezocht door leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Geen leerling is hetzelfde. De kunst is om voor de leerling een onderwijsplan te realiseren dat voor hem/ haar passend is.

De leerlingen zijn 4 tot 13 jaar en zijn afkomstig uit de hele brede regio rondom Zeist en rondom Veenendaal.

Bij de groepsindeling spelen leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, didactisch niveau en groepssamenstelling een rol. De groepsgrootte is maximaal 15 leerlingen per klas.

Veel leerlingen op onze school hebben negatieve ervaringen opgedaan met naar school gaan voor ze bij ons kwamen. Centraal in ons omgaan met de kinderen staan daarom aanmoediging, versterking van het zelfvertrouwen, stimuleren van de werkhouding en de zelfstandigheid.