Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

Een goede aanpak, een goede manier van omgaan met elkaar.

 

Een school waar je je veilig voelt, is een goede leeromgeving. De pedagogische benadering en de manier van omgaan met elkaar, vormen voor deze omgeving de basis.

De vier "gouden" regels vormen de kernwaarden van onze school:

-We hebben respect voor elkaar.

-We lossen problemen samen op.

-We zijn rustig in de school.

-We zorgen goed voor onze spullen.

Sociale competentie is belangrijk bij het dagelijks met elkaar omgaan. Essentieel voor de ontwikkeling zijn het opbouwen van het zelfvertrouwen en leren vertrouwen op wat al lukt.

Wij stemmen onze aanpak af op de pedagogische- en didactische behoefte van het individuele kind. Onze medewerkers gaan op een concrete, vragende, ordenende en neutrale wijze met de leerlingen om.

Wij hebben oog voor samenhang van factoren als gedrag, werkhouding en informatieverwerking. Zoveel mogelijk volgen wij de manier van denken van het kind.