Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ┬╗

Wat kun je leren en wat is de weg erheen?

"School is een plek om te leren." Elke leerling leert op zijn of haar eigen manier. Het gaat daarbij niet alleen om welke leerstof je leert, maar ook om de manier waarop. Naast doelen die over de leerstof gaan, zijn er nog veel andere doelen waaraan gewerkt wordt, zoals doelen op het gebied van sociale competentie en zelfstandigheid.

De kerndoelen voor het onderwijs aan de C.P. van Leersumschool zijn in principe gelijk aan die van het regulier basisonderwijs. Het aanbieden van de leerstof op een manier die bij de leerlingen past, is onze uitdaging.

De meeste leerlingen moeten op grond van hun cognitieve mogelijkheden de leerstof goed aankunnen. Er kunnen echter, juist bij onze leerlingen, factoren zijn die het leren op allerlei manieren be├»nvloeden. Wij gaan op zoek naar datgene wat de leerling nodig heeft om tot leren te kunnen komen en richten daar ons plan van handelen op in. Immers, niet alleen is van belang wat de leerling leert, maar vooral ook hoe hij leert en wat hij met de leerstof kan.