Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

De C.P. van Leersumschool is een school voor Speciaal Onderwijs.

Bij elke leerling zijn of haar unieke mogelijkheden zoeken en daarmee streven naar maximale ontplooiing is onder andere onze opgave.

De C.P. van Leersumschool is een bijzonder neutrale school. Vanuit onze identiteit geloven we dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar en dat daarbij kinderen een bijzondere plaats innemen.

Onze leerlingen zijn niet "anders", maar denken soms "anders". Het zijn vooral  gewone jonge mensen met hun ouder(s)/verzorger(s), klasgenoten en leerkrachten. Vandaar dat we zeggen: "Van Leersumschool gewoon anders".

Onze visie komt neer op: "Jij mag er zijn, wij zijn er voor jou." 

Bij het onderwijs staat het welbevinden van het individuele kind centraal en wordt gewerkt met de leerstof van het reguliere basisonderwijs.

Samen met ouder(s)/ verzorger(s) zoekt het schoolteam naar unieke kansen om de leerlingen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.