Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact ยป

Voortgangsgesprekken en O.P.P.

 

Indien gewenst, kan altijd een afspraak gemaakt worden met de leerkracht en/of de orthopedagoog om over uw kind te praten.

Per schooljaar zijn er ook een aantal vaste gespreksmomenten. Deze vinden plaats in oktober, februari en in juni.

Drie keer per schooljaar wordt het O.P.P.(Ontwikkeling Perspectief Plan) van de leerlingen met de ouder(s)/ verzorger(s) besproken en bijgesteld.

In dit plan staat beschreven wat de leerling bereikt heeft en aan welke doelen in de komende periode gewerkt wordt om het geschetste perspectief te kunnnen behalen. In het plan wordt ook het uitstroomprofiel vermeld. Praktisch gezien is dit uitstroomprofiel al richtinggevend voor het advies dat over het voortgezet onderwijs gegeven gaat worden.