Begeleiding passend onderwijs

Ondersteuning en begeleiding passend onderwijs.

Ons betrokken en deskundig team richt zich op schoolteams in het regulier en speciaal basisonderwijs die praktijkgerichte informatie en ondersteuning zoeken bij het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met sociaal-emotionele, psychiatrische en/of gedragsproblemen (cluster 4 gerelateerde problematiek).

Vorm en inhoud van de begeleiding worden op de specifieke situatie en individuele leerling toegesneden. Er wordt begeleiding geboden op leerling-, leerkracht- en schoolniveau.

Begeleiding op leerlingniveau

Kortdurende invidividuele begeleiding, bijvoorbeeld psycho-educatie, faalangsttraining, training Rots en Water.

Begeleiding op leerkrachtniveau

Het coachen en adviseren van leerkrachten en intern begeleiders met betrekking tot de interactie met individuele leerlingen en groepen, bijvoorbeeld observaties en handelingsadvies, beeldcoaching, advies bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) en de keuze van remediƫrend materiaal.

Begeleiding op schoolniveau

Deskundigheidsbevordering van schoolteams zoals het verzorgen van een studiedag, basiscursus autisme in de klas of workshops.

Ons team is actief in de volgende samenwerkingsverbanden:

Zuid Oost Utrecht PO. http://www.swvzout.nl/

Profi Pendi PO, profipendi.nl

Rijns Gelderse Vallei PO, http://www.swvrijengeldersevallei.nl

 

Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Peter de Vaal, directeur.

directie.vls@gewoonspeciaal.com

t 030 6924745